قسمت “پاد”ی زندگی من

من مجموعه ای از “پاد” ها رو ساختم. پادلینک ، پادنت ، پادکو همگی قسمتی از زندگی من شدند. قسمتی که قابل تفکیک از من نیست. بعدا مفصل‌تر درمورد خلق شدن، ماندن و از اهدافشون براتون میگم.