از کتاب‌ها

یکی از علایق من مطالعه کتاب هستش، اما دوست دارم قسمت‌هایی از کتاب‌هایی که می‌خوانم را برای شما هم بنویسم، شاید شما هم دوست داشتید و رفتید کتاب را خواندید.