چرک‌نویس روزانه

چرک نویس ها شامل دست نوشته‌هایی هستند که در هر موضوعی می‌توانند باشند. نوشتن برخی تجربیات روزمره، اتفاقات متفاوت، دیدگاه‌ها و …