عید98

سال نو مبارک

سال 97 با تمام اتفاقات خوب و بدش، با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هاش به پایان رسید و جاش را به سال جدید داد. سالی که مثل یک دفتر سفید منتظر ثبت زندگی ماست. امیدوارم دفتر زندگی‌تان در سال 98 مملو از اتفاقات خوب و خوش باشه، سالی بهتر از سال‌های قبل و پر از موفقیت و افتخار.

 دوست دارم اولین یادداشت‌های سال جدیدم را دوستان و نزدیکانم برام بنویسند، اگر خاطره‌ای شیرین داری باهام از سال 97 یا دردودلی داری یا آرزویی داری یا هر حرفی که دوست داری بگر را برام بنویس. حتما تمام این نوشته‌ها را برای همیشه نگه‌خواهم داشت.

آرزو می‌کنم برات که

چه آرزویی کنمت بهتر از این که خنده‌ات از ته دل باشد و گریه‌ات از سر شوق. روزگارت همه شاد و سفره‌ات رنگارنگ و تنی سالم و شاد که بخندی همه عمر

     عیدت مبارک!

اولین یادداشت 98 را برام بنویس

  • وارد کردن ایمیل اجباری نیست، ولی اگر ایمیلت را بذاری حتما بهت ایمیل میدم و تشکر میکنم و کمی بیشتر گپ میزنیم
  • هر چی که دلت میخواد را بنویس اینجا برام! مرسی که وقت میذاری.